Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού

Η Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού είναι καθηγήτρια ανθρωπολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ιδρυτικό μέλος του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και νυν διευθύντρια του Π.Μ.Σ. «Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία». Σπούδασε κοινωνική ανθρωπολογία και κοινωνικές επιστήμες στο Pierce College, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης. Κυριότερα έργα της: Alcohol, Gender and Culture (επιμ.) (Routledge, 1992)· Alcohol and the Community (επιμ.) (WHO, 1995)· Ανθρωπολογική θεωρία και εθνογραφία. Σύγχρονες τάσεις (επιμ.) (Ελληνικά Γράμματα, 1998· νέα βελτιωμένη έκδοση, Πατάκης, 2011)· Πολιτισμός και εθνογραφία. Από τον εθνογραφικό ρεαλισμό στην πολιτισμική κριτική (Ελληνικά Γράμματα, 1999· νέα βελτιωμένη έκδοση, Πατάκης, 2011)· Εαυτός και ‘Άλλος’. Εννοιολογήσεις, ταυτότητες και πρακτικές στην Ελλάδα και την Κύπρο (επιμ.) (Gutenberg, 2003)· Όψεις ανθρωπολογικής έρευνας: Πολιτισμός, ιστορία αναπαραστάσεις (επιμ.) (Ελληνικά Γράμματαμ 2009∙ νέα έκδοση, Πατάκης 2011). Άρθρα της πάνω σε ζητήματα εθνοτικών ομάδων και συγκρότησης/αποδόμησης ταυτοτήτων, πολυπολιτισμικότητας και μετανάστευσης, ανθρωπολογίας της υγείας, πολιτισμικών διαστάσεων στη χρήση ουσιών και αλκοόλ, ανθρωπολογικής θεωρίας και εθνογραφίας, ανθρωπολογίας οίκοι και ανθρωπολογίας και ψυχανάλυσης έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Έχει κάνει επιτόπια εθνογραφική έρευνα σε προσφυγική περιοχή των Αθηνών, στα Μεσόγεια Αττικής, τη Θεσσαλία και τη Νότια Αλβανία.