Μερτκάν Χαμίτ

Ο Μερτκάν Χαμίτ (mhamit@gmail.com) είναι υποψήφιος διδάκτορας του University of East London και μέλος της συντακτικής ομάδας του εβδομαδιαίου τουρκοκυπριακού περιοδικού GaiLe.