Γιώργος Χ. Σωτηρέλης

Γεννήθηκε το 1960 στη Θάσο, όπου και τελείωσε το Γυμνάσιο. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επιστημονικός συνεργάτης (του καθηγητή Αριστόβουλου Μάνεση) στο Τμήμα Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1983-1988. Διδάκτορας με βαθμό «άριστα» (1988) και στη συνέχεια λέκτορας (1988-1993) στο ίδιο Τμήμα. Επίκουρος καθηγητής (1993-2000), αναπληρωτής καθηγητής (2000-2006) και καθηγητής από τον Νοέμβριο του 2006 στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και προϊστάμενος του Τμήματος Κοινοβουλευτικών Ερευνών και Μελετών της Βουλής των Ελλήνων από το 1988. Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 1994-1995. Πρόεδρος του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων, 2003-2004. Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (2005-2010) καθώς και Επιστημονικών Επιτροπών του Υπ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, το Εκλογικό Σύστημα και τα Οικονομικά των Κομμάτων. Μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (από το 2011). Μέλος του Δ.Σ. και αντιπρόεδρος του Ομίλου Αριστόβουλος Μάνεσης (από την ίδρυσή του, το 2001). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και το διδακτικό του έργο καλύπτουν όλο το φάσμα του Συνταγματικού Δικαίου και της Συνταγματικής Ιστορίας.

Σημαντικότερα πρόσφατα έργα 

«Το Σύνταγμα στην εποχή της κρίσης. Προς ένα νέο συνταγματισμό;», στο http://www.constitutionalism.gr/html/ent/394/ent.2394.asp [καταχώριση: 10.9.2012]. (Προδημοσίευση από το συλλογικό έργο Πολιτική Επιστήμη: Διακλαδική και κριτική προσέγγιση της πολιτικής πράξης που θα εκδοθεί με πρωτοβουλία και επιστημονική επιμέλεια του Ομότιμου Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης Α..-Ι. Δ. Μεταξά.)

«Η συνταγματική ελευθερία στην εποχή των ραγδαίων αλλαγών. Προς μια νέα θεώρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων;», στο Ξ. Κοντιάδης, Φ. Σπυρόπουλος, Κ. Τσουκαλάς (επιμ.), Δημοκρατία, Σύνταγμα, Ευρώπη στην εποχή της κρίσης. Μελέτες στη μνήμη του Δημήτρη Θ. Τσάτσου, Σαββάλας, Αθήνα 2012 (και στο http://constitutionalism.gr/html/ent/259/ent.2259.asp [καταχώριση: 26.1.2012]).

«Η οικονομική κρίση ως ευκαιρία για την επαναθεμελίωση του κράτους», στο Γ.Χ. Σωτηρέλης, Μ.Ν. Πικραμένος, Θ.Γ. Ξηρός, Η μεταρρύθμιση του κράτους στην εποχή των μεγάλων προκλήσεων, Παπαζήσης, Αθήνα 2011 (και στο http://www.constitutionalism.gr/html/ent/186/ent.2186.asp [καταχώριση:  25.10.2011]).

«Σύνταγμα και πολιτική υπό το φως των νέων δεδομένων: Τα διακυβεύματα, οι δυνατότητες, τα όρια», στο http://constitutionalism.gr/html/ent/058/ent.2058.asp [καταχώριση: 22.5.2011].

Οργανωτική αναδιάρθρωση και λειτουργική αναβάθμιση της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης (συντονισμός της ερευνητικής ομάδας-επιμέλεια του συλλογικού τόμου), ΙΤΑ/Παπαζήσης, 2010.

 

Σημαντικότερα παλαιότερα έργα

Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα βουλευτών. Στο μεταίχμιο δύο συνταγματικών αναθεωρήσεων (μονογραφία), Σάκκουλας, 2006.

Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Προκλήσεις και προοπτικές (μονογραφία), Προσκήνιο, 2002 (1η έκδ.), Παπαζήσης, 2006 (2η έκδ.).

«Τρομοκρατία, πολιτικό έγκλημα και δημοσιότητα της δίκης», στο Δημοκρατία-Ελευθερία-Ασφάλεια, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, Σάκκουλας, 2005.

«Το αβέβαιο συνταγματικό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης», στο Σύνταγμα-Ελληνική Πολιτεία-Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, Αφιέρωμα στον Δημήτρη Τσάτσο, Αντ. Σάκκουλας, 2004.

Σύνταγμα και Δημοκρατία στην εποχή της «παγκοσμιοποίησης» (μονογραφία), Αντ. Σάκκουλας, 2000.

Νομικοπολιτικά. Κριτικές παρεμβάσεις στην συνταγματική επικαιρότητα (συλλογή άρθρων, σ. 116), Αντ. Σάκκουλας, 1998.

Θρησκεία και εκπαίδευση κατά το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Από τον κατηχητισμό στην πολυφωνία (μονογραφία, σ. 448), Αντ. Σάκκουλας, 1993.

Σύνταγμα και Εκλογές στην Ελλάδα, 1864-1909. Ιδεολογία και πράξη της καθολικής ψηφοφορίας (μονογραφία, σ. 498), Θεμέλιο, 1991.

Το δικαίωμα της λευκής ψήφου (μονογραφία, σ. 56), Αντ. Σάκκουλας, 1988.