δημόσια συζήτηση για τις δημόσιες πολιτικές του πολιτισμού

 

 

Το περιοδικό ΧΡΟΝΟΣ, επιδιώκοντας να ανοίξει μια δημόσια συζήτηση για την έννοια της πολιτισμικής δημοκρατίας, του cultural citizenship και ευρύτερα των δημόσιων πολιτικών πολιτισμού, ανοίγει τις σελίδες του και σας προσκαλεί να πάρετε μέρος.

Ως πλαίσιο αναφοράς της συζήτησής μας προτείνουμε την πολιτική σημασία της κουλτούρας και του πολιτισμού, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες κρίσης της ελληνικής κοινωνίας. Είναι, κατά τη γνώμη μας, σημαντικό να αναδειχθεί το κοινωνικοπολιτισμικό πεδίο ως ένα κρίσιμο και αυτόνομο πεδίο, που συνομιλεί και διαπραγματεύεται με την πολιτική δημοκρατία μέσω των δικών του ιδιαίτερων εννοιολογήσεων, γλώσσας και πρακτικών.

Η «πολιτισμική δημοκρατία» προτείνεται ως κεντρική έννοια, διότι συμπυκνώνει και προκαλεί την οιονεί προβληματική σχέση κουλτούρας και πολιτικής, θέτοντας την επαναδιαπραγμάτευση και την αναδιανομή των συμβολικών πόρων με όρους δημοκρατίας.

Όσο τα προβλήματα και οι αδυναμίες της πολιτικής δημοκρατίας μεγεθύνονται, τόσο περισσότερο αναδύεται η ανάγκη να ανοίξει ο διάλογος για τη δημοκρατία σε νέα πεδία όπως η κοινωνικοπολιτισμική συνθήκη, η βιωμένη κουλτούρα της καθημερινής ζωής, η συγκρότηση του νέου υποκειμένου, οι πολλαπλές ταυτότητες αλλά και ο επαναπροσδιορισμός του πολιτισμικού κεφαλαίου της χώρας και εντέλει η νέα πολιτισμική ιθαγένεια.

Όλες αυτές οι κεντρικές για την πολιτισμική δημοκρατία έννοιες είναι χρήσιμες προκειμένου να φωτιστούν οι πιο συντηρητικές, πιο σκοτεινές και προβληματικές πλευρές της πολιτικής δημοκρατίας: η σχέση μας με την αρχαιότητα, την ιστορία μας, τη συγκρότηση των ταυτοτήτων, τη διαφορετικότητα, τις αυταρχικές ιδεολογίες, τις ιεραρχικές δομές κ.λπ. Επίσης είναι χρήσιμες προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε κεντρικά διακυβεύματα, που αφορούν τους πολιτιστικούς θεσμούς, τον ρυθμιστικό και παρεμβατικό ρόλο του κράτους, τη σχέση δημόσιου και ιδιωτικού, τον ρόλο των ιδρυμάτων, των Μ.Κ.Ο. και της «φιλανθρωπίας».

Το ζητούμενο όλων αυτών είναι να σκιαγραφηθεί ένα νέο πολιτικό σχέδιο πολιτισμικής δημοκρατίας, ικανό να απελευθερώσει και να αξιοποιήσει τους συμβολικούς πόρους που διαθέτει η χώρα και να τους θέσει σε μια νέα τροχιά παραγωγικής κυκλοφορίας, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και της αειφόρου πολιτισμικής ανάπτυξης της κοινωνίας μας.

files/chronosmag/themes/theme_one/faviconXronos.png

 

 

  ΧΡΟΝΟΣ 14 (06.2014)