«Λόγοι της κρίσης»

 

Διημερίδα του Δικτύου Ανάλυσης Πολιτικού Λόγου
της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (ΕΕΠΕ)

ΑΘΗΝΑ 13-14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΚΠΑ
ΑΙΟΛΟΥ 42-44 & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, Β’ ΟΡΟΦΟΣ
http://www.discourse-analysis.gr

 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση, μια κρίση που – ιδίως στον ευρωπαϊκό χώρο – προσέλαβε ευρύτατες διαστάσεις, προκάλεσε από την αρχή την παραγωγή λόγων που επιχειρούσαν να της προσδώσουν νόημα και να νομιμοποιήσουν τις αντίστοιχες οικονομικές επιλογές. Τα τελευταία χρόνια η κρίση οδηγείται σε διαρκώς οξύτερες εκδηλώσεις, οι οποίες προσλαμβάνουν χαρακτήρα κοινωνικής εξάρθρωσης και ενίοτε ανθρωπιστικής κρίσης, πλήττουν τον ηθικο-πολιτικό πυρήνα των ευρωπαϊκών αξιών και όλο και περισσότερο εντείνουν την προϋπάρχουσα κρίση αντιπροσώπευσης καθιστώντας την κρίση της ίδιας της δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό νέες ιδεολογικές διαιρετικές τομές (μνημόνιο-αντιμνημόνιο, λαϊκισμός-αντιλαϊκισμός, κ.λπ.) εμφανίζονται και εδραιώνονται ενώ νέα ιδεολογικά προτάγματα αποκτούν δεσπόζουσα θέση (κινηματικά, κομματικά, κ.λπ.). Τόσο ο δημόσιος διάλογος όσο και ο πολιτικός ανταγωνισμός αποκτούν νέα χαρακτηριστικά, νέοι λόγοι αναδύονται και νέες πολιτικές ταυτότητες προκύπτουν, συχνά με ηγεμονικές αξιώσεις.

Πώς χαρτογραφεί και αποτιμά η λογο-αναλυτική κοινότητα αυτές τις ζυμώσεις; Ποια θεωρητικά εργαλεία επιστρατεύει για την ερμηνεία τους; Ποιες μεθοδολογικές προτάσεις αναδεικνύει; Σε ποια αναλυτικά πορίσματα καταλήγει; Ποια σημεία προβληματισμού θέτει προς συζήτηση; Η πρώτη διημερίδα του Δικτύου για την Ανάλυση Πολιτικού Λόγου της ΕΕΠΕ στοχεύει στην πρωτότυπη πραγμάτευση των ερωτημάτων αυτών. Συγχρόνως, θα λειτουργήσει ως εναρκτήρια εκδήλωση και συνάντηση των μελών του Δικτύου και έτσι ως το πλέον κατάλληλο πλαίσιο για την μορφοποίηση των μελλοντικών δραστηριοτήτων του.

 

Παρασκευή13 Ιουνίου 2014

09:30-10:00: Εγγραφή-καφές

10:00: Έναρξη

Χαιρετισμός: Μ. Σπουρδαλάκης (Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών & Πολιτικών

Επιστημών ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ΕΕΠΕ)

Εισαγωγική παρουσίαση δικτύου (Κ. Δοξιάδης, ΕΚΠΑ, Γ. Καραγιάννης,

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Γ. Σταυρακάκης, ΑΠΘ)

Σύντομη συζήτηση

11:00-13:00

Πάνελ 1: ΜΜΕ και/σε κρίση

Πρόεδρος: Κύρκος Δοξιάδης (ΕΚΠΑ)

1) Σπύρος Κονιτόπουλος, Κων/νος Μπίζας, Έλενα Ψυλλάκου (ΕΚΠΑ), Το

δημοσιογραφικό σχόλιο για τη «Χρυσή Αυγή» πριν και μετά τη δολοφονία Παύλου

Φύσσα.

2) Γιάννης Πεχτελίδης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Νεότητα και κίνδυνος στον

ελληνικό έντυπο δημοσιογραφικό λόγο της κρίσης.

3) Θωμάς Σιώμος (ΑΠΘ), Κρισιακές αφηγήσεις, ΜΜΕ και τηλε-λαϊκισμός. Ο λόγος της

κρίσης, κρίση του λόγου;

4) Νίκος Μποζατζής (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), «Φοβού τους Έλληνες και ομόλογα

φέροντας» ή η πολιτισμικοποίηση της χρηματοπιστωτικής κρίσης: Οξιντενταλιστικές

αναπαραστασιακές πρακτικές στο Vanity Fair.

13:00-15:00

Πάνελ 2: Αναπαραστάσεις της κρίσης

Πρόεδρος: Νίκος Δεμερτζής (ΕΚΠΑ, Δ/ντης & Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΚΕ)

1) Τιτίκα Δημητρούλια (ΑΠΘ), Λογοτεχνία και κρίση.

2) Θεόφιλος Γκινόπουλος (Πανεπιστήμιο Loughborough), Το αναπαραστασιακό

περιεχόμενο της οικονομικής κρίσης στο λόγο των πολιτικών κομμάτων: Ένα

παράδειγμα της επιλεκτικής ρυθμιστικής χρήσης των διεργασιών μνήμης και λήθης.

3) Δημήτρης Μουμούρης, Σχεδιάσματα κρίσης με αφορμή τις παραστατικές τέχνες.

4) Τριαντάφυλλος Καρατράντος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Ο πολιτικός λόγος και η

ανάλυση της εξωτερικής πολιτικής στην εποχή της κρίσης.

15:00-18:00

Διάλειμμα – Γενική Συνέλευση της ΕΕΠΕ

18:00-20:00

Πάνελ 3: Πολιτικός λόγος, κρίση και νεο-φιλελευθερισμός

Πρόεδρος: Χρήστος Λυριντζής (ΕΚΠΑ)

1) Αθηνά Αυγητίδου (ΑΠΘ), Μεταδημοκρατικοί λόγοι και τεχνολογίες διαχείρισης της

κρίσης: Από τη συμμετοχή στη συνενοχή.

2) Μυρσίνη Δογάνη, Κων/νος Αγγέλου, Νίκος Κουτσιμπογιώργος, Βαρβάρα

Κωνσταντίνου, Αθανάσιος Σαμαράς (Πανεπιστήμιο Πειραιά), Λειτουργία φοβικού

επιχειρήματος, κριτική αυτοεικόνα και διαμόρφωση πολιτικής: Ανάλυση στα πρακτικά

της Κυπριακής Βουλής και στα Προεδρικά Διαγγέλματα για το Μνημόνιο.

3) Γιάννης Καραγιάννης (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Πολιτικές διαστάσεις α-πολιτικών

προσλήψεων: Αναπαραστάσεις της κρίσης στον συντηρητικό πολιτικό λόγο.

4) Ηρακλής Μαυρίδης (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Σημειώσεις για μια πολιτική θεολογία

του νεοφιλελεύθερου λόγου.

Σάββατο 14 Ιουνίου 2014

10:00-11:30

Πάνελ 4: Φορείς πολιτικής δράσης και οικονομική κρίση

Πρόεδρος: Δέσποινα Παπαδημητρίου (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

1) Σίμος Ανδρονίδης (ΑΠΘ), Λόγος περί νέων μορφών κοινωνικών κινημάτων: Το

κίνημα στις Σκουριές Χαλκιδικής και η «νέα» κατασκευή της πραγματικότητας.

2) Χρήστος Αβραμίδης & Αντώνης Γαλανόπουλος (ΑΠΘ), Η «Αριστερά της ευθύνης»

απέναντι στο λαϊκισμό.

3) Υβόν Κοσμά (ΕΚΠΑ), Γάμος αλά ελληνικά: Η αποικιοποίηση του νου και το φύλο του έθνους.

11:30-13:00

Πάνελ 5: Ερευνητικά προγράμματα στο πεδίο της Ανάλυσης Πολιτικού Λόγου

Πρόεδρος: Γιάννης Καραγιάννης (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

1) Γιάννης Σταυρακάκης (ΑΠΘ), POPULISMUS: Λαϊκιστικός λόγος και δημοκρατία.

2) Κώστας Κανελλόπουλος & Μαρία Κούση (Πανεπιστήμιο Κρήτης), “The Greek, the

Germans, and the Crisis” (GGCRISI).

3) Κώστας Κανελλόπουλος & Μαρία Κούση (Πανεπιστήμιο Κρήτης), LIVEWHAT,

Living in hard times.

13:00-14:00

Κλείσιμο – Συζήτηση για τις μελλοντικές δραστηριότητες του Δικτύου

files/chronosmag/themes/theme_one/faviconXronos.png

 

 

  ΧΡΟΝΟΣ 14 (06.2014)