Ελένη Κόλλια

Η Ελένη Κόλλια γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979. Φοίτησε στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Παρίσι (I.Na.L.C.O. – Institut national des langues et civilisations orientales), όπου απέκτησε D.E.A. στη Νέα Ελληνική Φιλολογία. Εκπονεί τη διατριβή της με τίτλο «Το όνομα ως στοιχείο ταυτότητας στο πεζογραφικό έργο του Γιάννη Σκαρίμπα (1893-1984)» στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχει λάβει μέρος σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει εργασίες για τον Σκαρίμπα και για λογοτεχνικά περιοδικά.