Ειρήνη Αβραμοπούλου

Η Ειρήνη Αβραμοπούλου είναι διδάκτορας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου του Καίμπριτζ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη μελέτη κοινωνικών κινημάτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με το Ισλάμ και την εκκοσμίκευση, καθώς και με φεμινιστικές και ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις του υποκειμένου, της σεξουαλικότητας και του συναισθήματος. Η δουλειά της έχει δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά και τόμους. Αυτή τη στιγμή είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ όπου και διδάσκει, ενώ βρίσκεται στην Ελλάδα στο πλαίσιο μιας νέας έρευνας για τις ανθρώπινες και κοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Ετοιμάζει ταυτόχρονα την πρώτη της μονογραφία για τη σημασία του λόγου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κινηματικό ακτιβισμό του φύλου στην Τουρκία.