Παρασκευή Καλλιγά-Γερασίμου

Η Παρασκευή Καλλιγά-Γερασίμου γεννήθηκε και ζει στη Ρόδο, χήρα, με δύο γιους.

Είναι φιλόλογος του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνταξιούχος καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης, δρ Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, τίτλος της βαθμολογημένης με Άριστα διδακτορικής της διατριβής «Η μυθοπλαστική αφήγηση του Κοσμά Πολίτη ως παλίμψηστο. Μια αφηγηματολογική προσέγγιση», Ρόδος 2005. Κάτοχος Γερμανικής (Γ2), Αγγλικής (Γ1), Γαλλικής (Β2) γλώσσας.

Στο διάστημα 1979-1994 και 1997-2003 δίδαξε φιλολογικά μαθήματα σε Γυμνάσια και Λύκεια της Δωδεκανήσου.

Στο διάστημα 1994-1997, ως αποσπασμένη στο Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, ασχολήθηκε με την οργάνωση διδακτικών ασκήσεων και πειραματικών διδασκαλιών σε Σχολεία της Ρόδου, καθοδήγηση και επιτόπου έλεγχο (α και β φάση έξι εξαμήνων) των φοιτητών Παιδαγωγικών Σχολών, με φροντιστηριακή διδασκαλία [Γνωστικά Αντικείμενα: «Γλώσσα, γραπτός λόγος και εκπαίδευση» και «Οργάνωση και μετάδοση γνώσης μέσω του προφορικού ή και του γραπτού λόγου», «Προαναγνωστικές δεξιότητες»] και διδασκαλία ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού σε ομογενείς και αλλοδαπούς φοιτητές κατά την καλοκαιρινή περίοδο 1996 και 1997.

Στο διάστημα 2003-2012 υπηρέτησε ως υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Δωδεκανήσου.