Άννα Μαρία Σιχάνη

Η Άννα-Μαρία Σιχάνη γεννήθηκε το 1985 στην Αθήνα. Σπούδασε Νεοελληνική Φιλολογία στην Αθήνα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές Digital Humanities στο Λονδίνο. Στην έρευνά της μελετά τις σχέσεις λογοτεχνίας, ιστορίας, ιδεολογίας, τεχνολογίας και κουλτούρας στη μακρά δεκαετία του '60, ευρύτερους μηχανισμούς και διασυνδέσεις στο λογοτεχνικό πεδίο, καθώς και πολιτισμικά, κοινωνικά και διανοητικά ζητήματα γύρω από ψηφιακά περιβάλλοντα γνώσης. Έχει συνεργαστεί σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν στην εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών στις ανθρωπιστικές σπουδές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και τελευταία με την Ακαδημία Αθηνών στο πρόγραμμα DARIAH-GR γύρω από τον σχεδιασμό και την κατασκευή ψηφιακής ερευνητικής υποδομής στον κλάδο της Νεοελληνικής Φιλολογίας. Είναι Marie Skłodowska-Curie Fellow στο DiXiT ITN (Huygens ING - The Hague).