Γεράσιμος Μοσχονάς

Ο Γεράσιμος Μοσχονάς, διδάκτορας (Doctorat d'Etat) του Πανεπιστημίου Paris II, είναι Αναπληρωτής καθηγητής Συγκριτικής Πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Υπήρξε Eπισκέπτης Eρευνητής στα Πανεπιστήμια Paris II (Απρίλιος 1992 - Οκτώβριος 1993), Yale (Φεβρουάριος - Μάιος 2005) και Princeton (Δεκέμβρης 2008 - Μάρτιος 2009). Εδίδαξε ως Επισκέπτης Καθηγητής στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Ελεύθερου Πανεπιστήμιου Βρυξελλών (2006-2010), στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Montpellier1 (2006 και 2011) και ως προσκεκλημένος στο πλαίσιο της Έδρας Marcel Liebman (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών) το 1999 (Απρίλιος) και, επίσης, θα διδάξει το 2013 (Μάρτιος). Εχει δημοσιεύσει δύο βιβλία: In the Name of Social Democracy, The Great Transformation: 1945 to the Present, Verso, Λονδίνο-Νέα Υόρκη, 2002 και La Social-démocratie, de 1945 à nos jours, Montchrestien, Παρίσι, 1994. Η τρέχουσα έρευνα του αφορά την Ευρωπαϊκή Ενωση και τα πολιτικά κόμματα, με έμφαση στα κόμματα της σοσιαλδημοκρατικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς, την θεωρία του κομματικού φαινομένου όπως και την ελληνική κρίση χρέους.