Γιάννης Σκαλιδάκης

Ο Γιάννης Σκαλιδάκης γεννήθηκε το 1977 στη Μασσαλία. Έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στην École des hautes études en sciences sociales στο Παρίσι. Είναι διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ελληνική και την ευρωπαϊκή ιστορία του 20ού αιώνα με επίκεντρο τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Εκπονεί έρευνα για την περίοδο της Κατοχής στο νησί της Κρήτης στο Α.Π.Θ. Έχει εκδώσει το βιβλίο Η ελεύθερη Ελλάδα. Η εξουσία του ΕΑΜ στα χρόνια της Κατοχής (1943-1944) (Ασίνη, 2014).