Σεβαστή Τρουμπέτα

Η Σεβαστή Τρουμπέτα είναι κοινωνιολόγος, επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Humboldt Universität του Βερολίνου όπου έλαβε και τον διδακτορικό της τίτλο. Έχει δημοσιεύσει άρθρα, συλλογικούς τόμους και τρεις μονογραφίες στα ελληνικά, τα αγγλικά και τα γερμανικά. Η πρόσφατη μονογραφία της έχει τον τίτλο Physical Anthropology, Race and Eugenics in Greece (1880s-1970s) (2013, Brill Academic publishers). Στους συλλογικούς τόμους που έχει επιμεληθεί συμπεριλαμβάνονται: ΤοπροσφυγικόκαιμεταναστευτικόζήτημαΔιαβάσειςκαιμελέτεςσυνόρων (Παπαζήσης, 2012) και (μαζί με τους Christian Promitzer και Marius Turda) Hygiene, Health and Eugenics in Southeastern Europe to 1945 (2011, CEU Press) κ.ά. Ηλεκτρονική διεύθυνση: sev.trubeta@gmx.de, strubeta@soc.aegean.gr