Κωστής Τσιτσελίκης

O Κωστής Τσιτσελίκης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει εργαστεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης καθώς και σε αποστολές εκδημοκρατισμού και δικαιωμάτων του ανθρώπου και παρατήρησης εκλογών για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον Ο.Α.Σ.Ε. και τα Ηνωμένα Έθνη. Έχει διδάξει στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μπιλγκί της Κωνσταντινούπολης, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και συνδιευθυντής της σειράς μελετών του Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων. Πρόσφατες δημοσιεύσεις: OldandNewIslaminGreece. FromHistoricalMinoritiestoImmigrantNewcomers, Martinus Nijhoff, Leiden/Boston, 2012; Tα ελληνορθόδοξα βακούφια στον ευρωπαϊκό δρόμο της Τουρκίας, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2012.